" مژده مژده " سایت دوازدهم انسانی ها راه اندازی شد.

ما در این سایت شما را در مسیر موفقیت در کنکور 98 یاری می کنیم.

هم اکنون اخبار کنکور98 و پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم و ... .

همه و همه در :

www.davazdahomensaniha.blog.ir