برای مشاهده تست هفته به ادامه مطلب مراجعه کنید. این سومین تست هفته وبلاگ ماست. لطفا در تست هفته ما شرکت کنید و پاسخ های خود را تا پنج شنبه 1396/05/19برای ما از طریق بخش نظرات همین پست ارسال کنید.   با تشکر.

تست هفته شماره3 : (جغرافیا درس چهارم)

در استان های .................... و بلوچستان جنوبی در فاصله ناهمواری های مریخی تا .................... چندین گِل فشان وجود دارد که همانند چشمه های گِلی می جوشد.

1) هرمزگان- دریای عمان

2) آبادان- دریای خلیج فارس

3) هرمزگان- دریای خلیج فارس

4) آبادان- دریای عمان