در این قسمت تمامی دروسی را که افرادی که می خواهند رشته شان را در ورود به پایه یازدهم تغییر بدهند برایتان آوردم. این پست شامل شرایط تغییر رشته برای تمامی شاخه های نظری و فنی حرفه ای و کار ودانش است.

برای مطالعه این خبر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

برای تغییر رشته در سال یازدهم نیازمند کسب نمره قبولی (نمره 10) در امتحانات دروس تغییر رشته در امتحانات شهریور است.

دروس تغییر رشته عبارتند از:

از ریاضی به تجربی: زیست شناسی

از تجربی به ریاضی: هندسه

از انسانی ، فنی ، کار و دانش و معارف به ریاضی: ریاضی ، هندسه ، فیزیک ، شیمی

از انسانی ، فنی ، کار و دانش و معارف به تجربی: ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست

از تجربی ، ریاضی ، فنی و کار و دانش به انسانی: علوم و فنون ادبی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، منطق

از تجربی ، ریاضی ، فنی و کار و دانش به معارف: تاریخ ، عربی ، اصول عقاید ، معارف قرآنی

از ریاضی ، تجربی و انسانی به فنی و کار و دانش: دروس تخصصی هر رشته (4 تا 5 درس)

منتظر نظرات شما هستیم.