با شروع سال تحصیلی جدید یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان خرید کتاب های کمک آموزشی است. هدف ما از ایجاد این فروشگاه کمک به شما دانش آموزان برای انتخاب منبع درست و متناسب با خودتان است. شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از انتشارات زیر کتاب های مرتبط با پایه یازدهم انسانی را مشاهده و خریداری کنید.

                     

    خیلی سبز                     گاج                         کاگو                    منتشران