آخرین تغییرات تالیف کتاب های پایه یازدهم انسانی :

1- نسخه نهایی کتاب روان شناسی اضافه شد.

2- نسخه نهایی کتاب دین و زندگی2 اضافه شد.

3- نسخه نهایی کتاب جامعه شناسی2 اضافه شد.

برای مشاهده تغییرات بر روی متن مورد نظر کلیک کنید.